Articles

Online 3 minute Poster Presentation Competition (#3MPP)

NEFOSTA with support of DFTQC is organizing 3 Minute Poster Presentation (#3MPP) on occasion of World Food Safety Day (7th June, 2021) and 13th Natio…

NEFOSTA's Appeal

N

पत्रु खान सम्बन्धमा

पत्रु नपत्रु भन्दा पनि हामीले खाने कुरा स्वस्छ र पोषिलो छ छैन भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ | घरमा गंहूको पिठो, प्रसस्त सब्जी कम चिल्लो मिलाएर पकाएको म:म: सादा भात भन्…

Rescheduling of AGM

Dear all,
This is to notify that, the AGM has been rescheduled to 2076/06/04, 11 AM (Sharp) at SPS Hall.

Press Release

This Press release was made in 2076/03/26.
Link: https://www.facebook.com/NEFOSTA/photos/a.538353512887474/2401276793261794/?type=3&theater