Nepal Food Scientists and Technologists Association (NEFOSTA)

पत्रु खान सम्बन्धमा

- 1 year, 9 months ago

पत्रु नपत्रु भन्दा पनि हामीले खाने कुरा स्वस्छ र पोषिलो छ छैन भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ | घरमा गंहूको पिठो, प्रसस्त सब्जी कम चिल्लो मिलाएर पकाएको म:म: सादा भात भन्दा धेरै पोषिलो हुन सक्छ | खाना आफैमा पत्रु हुनु भन्दा पनि यसलाई तयार गर्ने तरिका र खाइने मात्राले हाम्रो शरीरमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ | घरमा गंहूको पिठो, प्रसस्त सब्जी कम चिल्लो मिलाएर पकाएको म:म: सादा भात भन्दा धेरै पोषिलो हुन सक्छ |